Shangrila Hotel Diqing 

LTW

852-96138425

Hong Kong